Welkom by Kragbron fm

Op die frekwensies 93.1FM Stereo en 104.9FM Stereo strek die uitsaaigebied oor Mpumalanga, dele van Gauteng, Kwa-Zulu Natal en die Vrystaat.

Insiggewend… betrokke… opbouend…dis KragbronFM!

Die Hartland se Gunsteling!

 

Uitsaaigebied 

Ons saai uit in Mpumalanga, gedeeltes van Natal & Vrystaat, onder andere Witbank (eMalahleni), Middelburg, Arnot, Belfast, Hendrina, Secunda, Trichardt, Kinross, Leandra, Bethal en omliggende dorpe. 

(Sien die kaart vir meer inligting)

Kompetisies 

Neem gerus deel aan die volgende kompetisies op KragbronFM:

  • Wie, Waar of Wat:  Woensdae oggende tussen 11:00 en 12:00
  • Flinker Dink: Donderdagmiddae tussen 12:00 en 13:00
  • Titel en Kunstenaar: Donderdagaande tussen 21:00 en 22:00
  • Wat maak so? Vrydae middae tussen 13:00 en 14:00
  • Rugbyraai: Saterdagmiddae tussen 14:00 en 15:00

Ontmoet ons Span

Johan Snyman

Ilse Botha

Rita Grimbeek

Andre Retief

Tinus du Toit

Dr Willem du Toit

Susan Olckers

Johann Koster

Heike Hartzenberg

Corné Botha

Adverteer by ons!

Bereik 300,000 luisteraars met jou advertensie, en word ‘n huishoudelike naam!

Ons Missie

Om ‘n mededingende gemeenskapsradiostasie in Mpumalanga van hoogstaande gehalte te bedryf binne die geografiese uitsaaigebied van Radio Kragbron.

Programinhoud gerig sal wees op Opvoeding, ter bevordering van die Afrikaanse Taal en Kultuur, Godsdiens, Letterkunde en Inligtingsprogramme asook om gesonde vermaak te verskaf.

  • Om sovêr as wat dit moontlik is, aan die wense en behoeftes van sy luisteraars of gemeenskap te voldoen.
  • Om volle deelname en Gemeenskapsbetrokkenheid te bewerkstellig.
  • Om die lewensvatbaarheid van sodanige radiostasie te verseker.
  • Om konstruktief tot gemeenskapsopheffingprojekte by te dra.
  • Om binne die voorgeskrewe riglyne van die onderskeie voorskrifte en wetgewing soos deur die ONAFHANKLIKE KOMMUNIKASIE OWERHEID VAN SUID-AFRIKA te handel.

Op 1 November 2002 het die Onafhanklike Uitsaai Owerheid van Suid-Afrika ‘n uitsaailisensie aan Radio Kragbron toegeken en op 7 Desember 2002 het die eerste uitsending begin. Op 1 November 2006 het Radio Kragbron die spogateljees in die Greenpoint Sentrum in Witbank betrek en saai steeds vandaar uit. Op 5 Maart 2014 is die bykomende sein (104.9fm Stereo) ingewy. Luisteraars van Bethal tot sover as Memel en Utrecht kan inskakel op 104.9fm Stereo.

Radio Kragbron saai uit op frekwensie 93.1fm Stereo in die volgende gebiede: Witbank (waar die ateljee is), Middelburg, Belfast, Bronkhorstspruit, Carolina, Delmas, Dullstroom, Groblersdal, Hendrina en Kriel.

En op frekwensie 104.9fm Stereo saai ons uit oor Ermelo, Secunda, Bethal, Trichardt, Evander, Standerton, Volksrust, Frankfort, Memel, Utrecht en Vrede.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!