7de Laan & Radio Kragbron Kompetisie Bepalinges en voorwaardes

7de Laan x Radio Kragbron

 1. Die kompetisie sal duur vanaf die 21 Julie tot 27ste Julie (slegs weeksdae)
  1. Kompetisie sluit die 27ste Julie 2023 
 2. Die kompetisie is oop vir inwoners in en om Pretoria/Gauteng en die onmiddellike omliggende area.
 1. Wenners sal deur Danie Odendaal Produksies gekontak word om die volgende inligting te bevestig: naam, van, ID-nommer en adres.
 1. Deelnemers wat inskryf moet binne die ouderdom van 18jaar en ouer wees. Deelnemers jonger as die aangewese ouderdom sal nie oorweeg word nie.
 2. Wenners, wat nie telefonies gekontak kan word nie, nadat die name by Danie Odendaal Produksies ingedien is, sal gediskwalifiseer word en ‘n nuwe wenner sal gekies word.
 1. Wenners sal daagliks (weeksdae) tussen 21 Julie tot 28 Julie op Radio Kragbron aangekondig word. 
 2. Danie Odendaal Produksies en sy agente aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige probleme of tegniese foute van enige kommunikasienetwerk of enige laat, verlore, onvolledige, verkeerde gerigte, verkeerdelik ingediende, vertraagde, onleesbare of korrupte inskrywings nie. Danie Odendaal Produksies en sy agente is nie aanspreeklik vir enige koste wat aangegaan word, antwoorde ontvang of enige ander gevolge van verbruikersfoute nie.
 1. Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal gevoer word nie. Danie Odendaal Produksies of sy agente sal nie verantwoordelik gehou word vir enige dispuut wat uit die kompetisie of prystoekennings voorkom nie.
 1. Pryse is nie oordraagbaar nie en kan nie uitgestel of omgeruil word nie.
 1. Wenners sal ‘n eksklusiewe toer van die Danie Odendaal Produksies-stel wen, insluitend om as ‘n ekstra in een van hul episodes gebruik te word.
 1. Wenners is verantwoordelik vit hul eie Vervoer op hulle eie onkoste na die Danie Odendaal Produksie stel; geleë by Sasani Studios: 2 Johannesburg Roads Highlands North.
 1. Wenners gebruik pryse op eie risiko. Danie Odendaal Produksie en sy agente is nie aanspreeklik vir enige verlies (insluitend en sonder beperking, indirekte of gevolglike verlies), skade, persoonlike besering of dood wat gelei of opgedoen word (insluitend maar nie beperk tot dit wat voorkom uit enige persoon se nalatigheid nie) in verband met hierdie kompetisie of die aanvaarding of gebruik van die prys/e.
 1. Deelnemers sal vereis word om hierdie reëls te aanvaar en in te stem om daardeur gebind te wees wanneer hulle inskryf.
 1. Wenners sal onmiddellik na afloop van die vrae- en antwoordsessie gekies word.
 1. Danie Odendaal Produksies en sy agente behou die reg voor om die kompetisie enige tyd te kanselleer, te wysig of te kanselleer indien dit na hul mening nodig geag word, en indien omstandighede buite hul beheer ontstaan.